Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie stanowi najważniejszą salę koncertową tego miasta. Położona jest w gmachu przy ul. Zwierzynieckiej 1.

Budowę krakowskiej filharmonii ukończono w 1931 roku. Jej projektantem był Józef Pokutyński. Od marca 2009 roku Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii oraz Orkiestry jest Paweł Przytocki.

Historia Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

zaczęła się w 1909 roku, kiedy to pod kierownictwem Feliksa Nowowiejskiego powstała pierwsza zawodowa Orkiestra Symfoniczna tego miasta. Funkcjonowała ona przy Związku Zawodowym Muzyków Polskich w Krakowie aż do września 1939 roku. W 1919 roku powstał 80-osobowy zespół (Orkiestra Symfoniczna), który to w maju wystąpił dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W tym okresie koncertowania orkiestry działała ona we współpracy z tak wielkimi dyrygentami jak np. B. Wallek-Walewski, Z. Górzyński czy A. Dołżycki. Ówczesny repertuar przyszłej Filharmonii w Krakowie obejmował głównie utwory symfoniczne, choć wykonywano także koncerty instrumentalne i dzieła oratoryjne. W 1937 roku Zarząd Towarzystwa Muzycznego powołał do istnienia samodzielną jednostkę o nazwie – Filharmonia Krakowska. Krakowskie Biuro Koncertowe Eugeniusza Bujańskiego zastąpiło wcześniejszy zarząd i zaczęło prowadzić zawodowy impresariat muzyczny, a także organizować koncerty na własny rachunek. Ówczesna orkiestra nosiła nazwę – Krakowska Orkiestra Symfoniczna. Działała ona aż do 1939 roku. W okresie okupacji orkiestra funkcjonowała pod nazwą Filharmonia Generalnego Gubernatorstwa. Dzięki niej grający w niej polscy muzycy zawodowi uniknęli wywózek do obozu w Oświęcimiu. Była to zasługa dyrygującego tą orkiestrą Hansa Rohra. Mimo trudnych warunków pracy oraz ciężkiego okresu w historii, była to jedna z najlepszych orkiestr europejskich ówczesnych lat. Po zakończeniu II wojny światowej Filharmonia w Krakowie powstała jako pierwsza taka instytucja w Polsce. Koncert inauguracyjny odbył się 3 lutego 1945 roku. Następnie utworzono Chór Mieszany oraz Chór Chłopięcy. Dzięki nim Filharmonia Krakowska podjęła się specyficznego repertuaru – oratoriów, które prezentowano w kościołach Krakowa i programach światowych festiwali muzyki sakralnej. Od 1962 roku ma ona swojego patrona – Karola Szymanowskiego. Wybrano wówczas również honorowego dyrektora artystycznego – Krzysztofa Pendereckiego.

Zespół Filharmonii Krakowskiej koncertował w m.in. Japonii, Iranie, Kanadzie, Turcji i niemal wszystkich krajach europejskich.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego organizuje cotygodniowe koncerty symfoniczne, recitale mistrzowskie, recitale organowe oraz koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Jej gmach składa się z sali koncertowej, liczącej 693 miejsca siedzące, a także dwóch sal kameralnych (Sala Złota, Sala Błękitna). Głównym elementem wystroju sali koncertowej są organy renomowanej firmy – Johannes Klais Orgelbau z 1996 roku. Koncertmistrzem Filharmonii Krakowskiej jest grający na skrzypcach Wiesław Kwaśny. W 1986 roku Filharmonia Krakowska została wpisana do rejestru zabytków.